Bestuur en organisatie

Sinds 10 maart 2015 bestaat het bestuur van Trianta bestaat uit de volgende personen:

 

Voorzitter Gert Oosten
Secretaris Annemiek Visser
Penningmeester Wijjerd Grijpstra
Wedstrijdleiders intern Vincent van Vilsteren en Wijjerd Grijpstra
Wedstrijdleiders extern René Klein en Gert Oosten
Toelatingscommissie Willem Hobers, Olphert Hoekstra en Bert Visser
AED bedienen

 

Ester v. Dijk, Willem Hobers, Wim Holman, Annemiek Visser, Michiel Vos, Jan Harm Veldhuis

 

Bondsnummer Trianta 10608
IBAN Trianta NL94 RABO 0138.3987.39

 

De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.

De jaarvergadering wordt een keer per jaar gehouden, waarbij de leden inzage kunnen krijgen in het financiële beleid van de vereniging en de verdere stukken. Het bestuur legt in deze bijeenkomst verantwoording af over het gevoerde beleid binnen de club. 

 

De club is te bereiken via mailadres: info@trianta-assen.nl of popvis@outlook.com