Historie Trianta

 

Biljartclub Trianta bestaat sinds 10 november 1938 en is qua bestaansjaren de tweede officiële biljartclub van Assen. Het is een gezellige vereniging waar biljarten op de eerste plaats staat maar waar gezelligheid en kameraadschap ook een belangrijke plaats innemen.

 

De vereniging heeft jarenlang gespeeld in zalencentrum Bellevue aan de Nassaulaan in Assen. Toen deze accommodatie niet meer kon worden gebruikt is in 1990 domicilie gevonden in het huidige clubgebouw aan de Bremstraat, welke geweldige huisvesting wordt gedeeld met vijf andere verenigingen. De clubs van ABC'08, BCB'66 (Biljartclub Bellevue), De Laatbloeiers, DMC en DBGD (voorheen OBV) maken ook gebruik van dezelfde accommodatie. In deze voormalige gymnastiekzaal van een inmiddels niet meer bestaande school, is door de leden van alle verenigingen keihard gewerkt om er een mooi, representatief biljartcentrum van te maken. Dit gebeurt in gezamenlijkheid onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Biljartsport Assen.

 

Het huidige clubgebouw van Trianta heet "biljartcentrum Vredeveld" en is gevestigd aan de Bremstraat in Assen. Op dinsdagavond wordt in gezellige sfeer de clubcompetitie gespeeld. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om je biljartspel te verbeteren door te trainen of door gebruik te maken van individuele begeleiding.

Op de acht aanwezige biljarts wordt tijdens de clubavonden de spelsoort libre gespeeld. Daarnaast zijn er ook genoeg liefhebbers te porren voor een lekker ontspannen partijtje driebanden. Verder vinden er "vrije-spel-avonden" plaats en wordt weleens een annonce-toernooi gehouden.

Trianta telt ongeveer 30 actieve leden, waarvan enkelen ook deelnemen aan persoonlijke kampioenschappen. Dit doen ze dan in de verschillende spelsoorten. Ook is er een kaderspeler binnen de geledingen. Het doel is natuurlijk om meer wedstrijdspelers "op te leiden" en mensen beter te leren biljarten.