Triantaatjes

Leuke "ditjes en datjes" over de club(leden) of over de biljartsport

 

Ons lid Arjan Koster is op zoek geweest naar een vertaling van het clublied van Trianta. Hij heeft het volgende lied gevonden, wat wel een erg vrij vertaling van het originele clublied, die het bestuur nog wel eens graag ziet worden opgenomen. De originele bladmuziek staat op de pagina Clublied Trianta.

Indien er mensen zich geroepen voelen om het origineel eens uit te werken, te spelen en in te zingen, neem dan even contact met het bestuur op.

Een eerbetoon - door (Bilj)Arthur van Doesselaar

Ook dit jaar kunnen we weer biljarten. De jaren daarna natuurlijk ook.

Ongeveer vijf jaar geleden raakte ik voor het eerst van mijn leven een biljartbal. In eerste instantie hebben Martin Meerstra (3e klasse Libre) en Frans de Wildt (1e klasse Libre) mij het biljarten geleerd. Als je geen aangeboren talent hebt het ‘spelletje’ snel onder de knie te krijgen dan vordert de kunst langzaam, veel te langzaam. Ik merkte snel dat bij mij het biljartvirus was toegeslagen. Bij wijze van spreken, ‘je kon en kan me nog steeds ’s nachts wakker maken om te biljarten. Het eerste biljartjaar direct een abonnement gekregen op BiljartTotaal waarvan Hans Coolegem de uitgever was en ik contact met hem kreeg. Hans is voor mij vooral beroemd voor o.a. zijn maandelijkse column “Opstoot”. Ik begreep uit zijn magazine dat het ledental van de KNBB snel terugliep. Ik heb toen bij Hans enige stukjes in zijn maandblad mogen plaatsen. Stukjes om te bevorderen dat het aantal biljarters én dus ook het aantal leden van de Bond  weer zou toenemen. Helaas er is weinig tot geen sprake van enige toename. Grootste oorzaak van het dalende ledental is uiteraard de vergrijzing”, aldus het Beleidsplan 2015-2018 van de KNBB. Naast de bond kampen ook lokale biljartclubs met minder interesse voor biljarten. Een aanhoudende zorg dus. Natuurlijk zijn er in het verleden problemen geweest bij de KNBB, er zijn nogal wat bestuurslagen(!). Ook ontstond bij menigeen irritatie in verband met  kledingvoorschriften bij officiële wedstrijden. Ergernis die her en der anno 2018 nog steeds bestaat en dat  een reden kan zijn niet voor de bond te willen spelen (!). Biljartverenigingen met een tekort aan leden moeten van armoede ophouden te bestaan, sommige speellocaties gaan hun biljarttafels verkopen of hebben deze inmiddels al opgedoekt. Door gebrek aan  leden en/of bestuursleden fuseren biljartverenigingen om toch maar met hun favoriete sport door te kunnen gaan.        

Hans Coolegem schreef in juni 2016 in zijn column “Als er een sport zou moeten worden aangewezen, waarin beide seksen op een gelijkwaardig niveau kunnen duelleren, dan is dit de biljartsport wel”. De zojuist aangetreden voorzitter van ‘Het Achterdeel’ in Den Andel, Mädi Cleerdin, legt haar focus op het krijgen van meer vrouwen én mannen aan de biljarttafel, en op meer aandacht voor het biljarten in het algemeen. Zij legt contacten met nationaal en internationaal bekende biljarters, waaronder Dick Jaspers, om het netwerk tussen biljarters te verbeteren en daarmee de biljartsport beter op de kaart te kunnen zetten. Van groot belang is het nu, dat huidige spelers en bestuursleden overal in Nederland ook stappen in die richting maken. Met name de op niveau spelende biljarters, laten we zeggen vanaf de 1e klasse en hoger, tot veel hoger, zouden moeten inzien dat ook komende generaties recht hebben om de prachtige biljartsport te kunnen uitoefenen.

Biljarten is één maar je daadwerkelijk inzetten om het aantal biljarters én leden van de KNBB flink te doen stijgen is twee. Kom op! Het zou een eerbetoon moeten zijn aan Hans Coolegem en ook aan Dick Jaspers (ons vlaggenschip) als we er gezamenlijk in slagen onze sport veel meer te promoten en kennis te maken met nieuwe spelers, waaronder vast en zeker nieuwe talenten. Tot slot, als vergrijzing de hoofdreden is van het teruglopende aantal leden, dan mogen we o.a. de huidige ‘grijsaards’, waaronder ikzelf, toch wel vragen vanaf nu handelend op te treden en creatief te zijn bij het bedenken en uitvoeren van een daadwerkelijke toename van biljarters.  Arthur (Ally Pally) a.vandoesselaar@hetnet.nl

 

Herkenbaar: Biljarten is zo’n leuk spelletje.

Biljarten is echt pure Kunst. Dat staat vast! 

Maar ja’…. hoe komt het toch dat de resultaten van dit spelletje zo grillig en veranderlijk kunnen zijn?

Het gaat hier natuurlijk niet om echte toppers die 300 caramboles in één beurt kunnen uitspelen. Trouwens, dat is ook niet echt heel erg boeiend om naar te kijken.

Nee’, het gaat hier om spelers die overal in het land, elke week weer naar hun biljartclub gaan om hun biljartspel hopelijk te verbeteren. Hogere series te maken of het moyenne (gemiddelde) op te vijzelen. En of je dan tien, twintig of honderdtwintig caramboles moet maken is niet belangrijk. Het gaat elke keer om de uitdaging die ballen te laten doen zoals jij wilt dat ze moeten doen. Dus…… je gaat deze keer van huis met het voornemen vanavond eens een mooie partij te spelen, je denkt deze keer speciaal aan je biljarthouding, het steeds op tijd krijten van je pomerans en je zeker niet bezighouden met de caramboles die je tegenstander wel of niet maakt.

Je neemt je ook voor je absoluut niet te storen of te ergeren als voor de vierde keer een bal net mis is. En ook niet als je slechts vijf keer een mooie aanvangsbal krijgt, of als Appie een muziekje draait waar je geen touw aan kan vastknopen, terwijl jij graag Everybody Hurts van R.E.M. zou willen horen. Hoewel The Scene (Iedereen is van de wereld) of Harry Jekkers (Ik hou van mij of Koos Werkeloos} zou ook niet verkeerd zijn.  Je zal je ook niet storen als jouw speelbal voor de zesde keer ‘net’ mis zal gaan en ook niet als je tegenstander direct van acquit een flinke serie maakt. Zelfs als de arbiter voor de derde keer wordt afgeleid zal dit je niet uit je spel brengen. Omdat je thuis nog even een uur yoga hebt gedaan, ben je volkomen stressless en dus helemaal klaar voor je kunsten.

Aangekomen in het clubhuis haal je je mooi gepoetste keu tevoorschijn en loop je ‘hartstikke’ ontspannen naar de biljarttafels om een beetje in te spelen. Kijken hoe het balgevoel is en vooral het tempo  dat je de ballen geeft. Helaas zijn de tafels bezet, dus berg je je keu nog even op. Eerst maar even een ‘bakkie’ doen. 

Dan worden de partijen bekend gemaakt en je ziet dat je direct kan beginnen. Bij het inspelen merk je dat het met je concentratie wel goed zit. Je afstoot is perfect en je maakt een serie van 22. Echter na 30 beurten staat de teller op 28 en je vraagt je af ‘wat doe ik hier eigenlijk? De stoom komt uit je oren en behoorlijk opgewonden bestel je iets aan de bar waarmee je aan een afgelegen tafeltje gaat zitten. Je denkt nog net niet aan een stevig touw met een lus. Thuisgekomen vraagt je partner met opgewekt gezicht ‘en lieverd, ging het goed vanavond’?  Uhhh…… die nieuwe sauna moet maar even wachten, ik ga  morgen een nieuwe keu kopen een “Longoni Olanda Signature Dick Jaspers”.

(door Arthur van Doesselaar)

 

 

 CHARLES DICKENS HEEFT EEN GEDICHT GESCHREVEN OVER HET BILJARTEN

Charles Dickens

     "There are few more cheerful sights,

       when the evenings are long, and the weather dull,

       than a handsome, well-lighted billiard room,

       with the smooth, green surface of the billiard table;

       the ivory balls flying noiselessly here and there,

       or clicking musically together".

 

 

 WIST JE DAT.....

fireball Het roteren van de bal bij bepaalde stoten, door wrijving, een temperatuur kan bereiken van 250 °C, en hierdoor een witte punt veroorzaakt op het laken!