algemene ledenvergadering Trianta

Gepubliceerd op 22 februari 2018 om 08:33

13 maart 2018

Op dinsdag 13 maart 2018 wordt de Algemene Ledenvergadering jaarvergadering van onze club gehouden. 

De uitnodiging voor het bijwonen van deze vergadering en alle stukken zijn inmiddels door secretaris Annemiek aan ieder lid verzonden.

Uitnodiging en agenda jaarvergadering biljartvereniging Trianta

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Mededelingen Trianta en Stichting Bestuur
 3. Ingekomen/uitgaande post
 4. Verslag jaarvergadering 2017
 5. Jaarverslag 2017 (zie bijlage)
 6. Bestuursaangelegenheden
 7. Kascommissie
 8. Financieel jaarverslag door de penningmeester
 9. Ballotage commissie
 10. Hoe verlopen de clubavonden
 11. Resultaat clubcompetitie 2017
 12. Lustrumviering 80 jarig bestaan
 13. Rondvraag
 14. Sluiting