Ledenmutaties afgelopen periode

Gepubliceerd op 27 oktober 2021 om 15:17

Ledenmutaties, veranderingen mailadres en websitenaam

De leden van Trianta zijn de afgelopen tijd via de zogenaamde "Triantaatjes", die Annemiek vol passie verzorgt, op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen de club.

Dit gaat over deelname aan wedstrijden, bestuursvoorstellen, ziektegevallen, leuke weetjes en mutaties binnen het ledenbestand.

Zij stuurt ook de ledenlijst aan de leden door, wat gezien de AVG regels wellicht niet helemaal correct is. Het bestuur heeft het voorstel aan de leden gedaan om de website te "upgraden". Op deze wijze is het mogelijk om bepaalde zaken "achter een password" te zetten.

Betekend dat deze pagina's niet meer toegankelijk zijn voor iedere willekeurige bezoeker.

De ledenlijst staat nu dus "achter-slot-en-grendel".

Het password is op te vragen bij info@trianta-assen.nl, want ja, we hebben sinds 27 oktober een eigen domeinnaam.

De website heet dus vanaf vandaag trianta-assen.nl . Geen paniek, als je de oude naam intikt kom je er ook nog steeds wel.

 

Oja en dan nog de mutaties van de afgelopen periode. We hebben helaas afscheid moeten nemen van Paul Pierens. Na zijn verhuizing bleek een uur rijden om een twee partijtjes te biljarten toch wat veel van het goede. 

Toch hebben we ook drie nieuwe gezichten mogen verwelkomen.

  • Rienus Doek is weer terug op het oude nest gekeerd na een aantal jaren bij een zustervereniging te hebben gespeeld. In eerdere jaren ook lid van Trianta en zelfs ook penningmeester geweest.
  • Theo Haanstra is na de Coronastop via de "Smildegers" geïntroduceerd en speelt al een aardig potje mee. Verbetering van zijn spel is voor Theo een doel en dat wil hij graag bij Trianta ontplooien.
  • Maarten Groen is vers van de leest wat biljarten betreft. Maarten is op de clubavonden altijd vroeg aanwezig om te trainen en leergierig als hij is, doet hij zijn uiterste best om deze leuke sport wat meer onder de knie te krijgen. 

We wensen ook deze drie heel veel plezier met mooie carambolages bij onze vereniging.