Slottoernooi seizoen 2016-2017

Gepubliceerd op 2 mei 2017 om 11:00

SBA organiseert Annonce toernooi

De Stichting Biljartsport Assen (SBA) orgsaniseert een Annonce toernooi op zaterdag 10 juni 2017.

Het toernooi vervangt als het ware het SBA Kersttoernooi voor teams, waar de belangstelling zodanig voor terugliep, dat het al een aantal jaren niet meer wordt georganiseerd.

Alle biljarters tot en met de 1e klas Libre, die lid zijn van een club die gebruik maakt van het biljartcentrum Vredeveld, mogen zich inschrijven voor dit toernooi. Aanmelden kan via de secretaris van je eigen vereniging.

AfficheAnnonce.jpg

Meedoen en inschrijven voor dit toernooi is gratis. Daarnaast worden de deelnemers ook een kop koffie en een kleine lunch aangeboden.

 

Spelregels Annonce

Deelnerners Libre klasse 1 t / m 5
Stichting Biljartsport Assen

Het spel en zijn regels:
De bedoeling van dit spel is dat vóór men stoot aangeeft welk soort carambole men
gaat spelen.

Vergeet men dit te melden is dat automatisch "GEMIST" en dus geen score.
Eenmaal geannonceerd is definitief, herroepen is niet toegestaan.


Direct: voordat de carambole wordt gemaakt, geen band raken met speelbal.
1-bander: speelbal moet over 1 band, meer banden mag dus niet.
3-bander: speelbal moet minimaal3 banden geraakt hebben voor 3e bal geraakt is.
Losbander: speelbal moet eerst een band geraakt hebben voor 3e bal geraakt ís.
Kikker: geen van de 3 ballen mag een band raken, ook niet bij het uinollen.

1. Bij dit spel moet iedereen van aquit spelen volgens de KNBB geldende afstoot.
2. Iedereen speelt met de witte bal.
3. Volgorde van afstoten is vanafde laagste klasse naarhoger enz.
4. Het aantal caramboles per spelsoort is afhankelijk van de klasse waarín men speelt.
5. De speeltijd per ronde is maximaal l uur, daarna puntberekening via percentage.
6. De 4 beste spelers spelen aan het eind van het toernooi een finale.
7. Na afl.oop van de fínale volgt de prijsuÍneiking door SBA.
8. De indeling van de partijen wordt per ronde geloot.
9. Tijdens de middagpauze wordt u broodjes en een kopje koffie aangeboden.

Punten telling:
De eerste die zijn te maken caramboles heeft voltooid is uitgespeeld en krijgt de
meeste punten, daarna is het afbouwend naar steeds minder punten.
De bedoeling is dat je zo snel mogelijk jouw te maken caramboles hebt gemaakt.
De puntenwaardering is als volgt
1e uit = 5 punten
2e uit = 4 punten
3e uit = 3 punten
4e uit = 2 punten
5e uit = 1 punt

Aan het eindvan de verwachte 4 rondes spelen de vier spelers met de meeste punten
de fÍnale.

De Stichting Biljartsport Assen wenst jullie een heel prettige biljartdag toe.