Gedragsregels Trianta

Informatie voor (nieuwe) leden
 
Aspirant leden spelen vier weken lang 2 partijen per avond van 30 beurten. Tijdens deze periode is er geen contributie verschuldigd. Daarna kan hij/zij beslissen om lid te worden en volgt er een gesprekje met een soort toelatingscommissie.
Het gemiddelde wordt vastgesteld door het aantal gemaakte caramboles te delen door het aantal beurten van de gespeelde partijen en dit te vermenigvuldigen met 30.
 
Verder dient een lid op de hoogte te zijn van deze informatie:
 • op de clubavond, op dinsdagavond, bij binnenkomst melden bij de wedstrijdleiding. De zaal is open om 18.45 uur, de onderlinge competitie start om 19.30 uur.
 • de contributie bedraagt  100,00 per jaar. Bondsleden die PK's spelen betalen € 25,= per jaar extra;
 • de barbediening wordt bovenop de consumptie prijzen een € 1,00 Voor de consumptiekaart gerekend en  € 0,10 per consumptie. Dit zijn de verdiensten voor de bediening;
 • een speler dient minimaal één partij per avond tellen, daarnaast speelt hij/zij er zelf twee;
 • om je spel een beetje te verbeteren kunnen "lessen" worden verzorgd. Deze worden door andere clubleden verzorgd en er zijn geen kosten aan verbonden;
 • Trianta is lid van de KNBB. Een aantal leden spelen PK’s (persoonlijke kampioenschappen) die worden georganiseerd door het district Groningen-Drenthe van de KNBB. Trianta krijgt per jaar een aantal daarvan toegewezen om te organiseren. Hiervoor zijn arbiters en tellers nodig en daarvoor wordt een beroep gedaan op de leden;
 • een lid dat voorwedstrijden wil spelen kan zich melden bij de externe wedstrijdleiders.

 

Gedurende de competitie avonden is officiële kleding niet verplicht. Tijdens voorwedstrijden wordt wel gespeeld in officiële kleding. De wedstrijdleiding informeert de deelnemende spelers.
 
Asser Clubkampioenschap
Dit kampioenschap vindt plaats in de laatste week van het jaar. Eén van de verenigingen die gebruik maken van het biljartcentrum organiseert dit jaarlijks.
De leden van de clubs zullen vroegtijdig worden gevraagd zich hiervoor aan te melden.
 
 
Tot slot:
Biljarten is naast een leuke gezellige sport, tevens een concentratiesport. Tijdens de wedstrijden is het dan ook gebruikelijk om:
 

Nieuwe leden krijgen als ze dat willen schriftelijke informatie over de arbitrage en een ledenlijst.

 • Als de tegenspeler aan de beurt is gaat de andere speler zitten
 • Trianta is lid van de KNBB (Koninklijke Nederlandse Biljart Bond, www.knbb.nl ). Een aantal leden spelen persoonlijke kampioenschappen (PK's) die worden georganiseerd door het district Groningen-Drenthe van de KNBB (www.district-groningen-drenthe.nl);
 • een lid welke voorwedstrijden speelt is verplicht tijdens andere wedstrijden te arbitreren/schrijven;
 • niet tussen de biljarts door te lopen wanneer er nog gespeeld wordt door anderen;
 • niet te luidruchtig zijn aan de bar als er nog gespeeld wordt;
 • elkaar met de voornaam aan te spreken;
 • je niet te bemoeien met het spel van een ander. Natuurlijk mag een mooi gespeelde bal wel worden gewaardeerd.

 

Na afloop van de biljartactiviteiten worden de ballen keurig schoongemaakt, de gebruikte biljarttafels geborsteld of gestofzuigd en voorzien van het dekkleed